• Thư viện 3dsMax EV Interiors Vol.27
  •    Miễn phí  
  • Thư viện 3dsMax EV Interiors Vol.27

  • 18-10-2015
  • 693
  • 7843
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

 Thư viện 3dsMax  EV Interiors Vol.27, có thể nói bộ thư viện này cực đẹp được thiết kế sẵn và setting sẵn, các bạn có thế download về sử dụng tham khảo

Trong bộ thư viện này bao gồm 10 hoàn toàn kết cấu cảnh nội thất loft sẵn sàng để render với shaders chuyên nghiệp và ánh sáng. Mỗi cảnh bao gồm ít nhất 3 thiết lập máy ảnh.

Tất cả những cảnh đang chuẩn bị cho V-ray 1.5 với 3dsmax 2010. Tất cả được trình bày ám là với hậu kỳ.

File PSD được bao gồm. Hệ thống được đề nghị đặc điểm kỹ thuật: Quad Core máy tính với 8GB RAM và hệ thống 64bit Nếu bạn có vấn đề cần lưu hay mở lại hoạt cảnh, bạn cần phải cập nhật PhysX của bạn plug-ins.

  Các bài viết Quan Tâm