Ctrl+D

Đánh dấu để lưu lại

Tất cả

  SEARCH ITEMS

 • Thư viện Autocad
 • Thư viện 3ds max
 • Thư viện photoshop
 • Thư viện Sketchup
 • Thư viện Lumion
 • Thư viện Revit
 • Thư viện Map
 • Thư viện Vật liệu - HDRI
 • Giáo trình học tập
 • Đồ án kiến trúc
 • Hồ sơ thiết kế
 • Sách - Tạp chí kiến trúc
 • Phần mềm và Plugins
 • Phối cảnh 3D nội thất
 • Phối cảnh 3D ngoại thất

Thư viện 3dsMax EV Interiors Vol.30

Trang chủ  >   Thư viện 3ds max >   Thư viện Arch Interiors

 • Thư viện 3dsMax EV Interiors Vol.30
 • Có thể quan tâm

   Thư viện 3dsmax bao gồm 10 phong cách Scandinavian cảnh nội thất đầy đủ kết cấu. Mỗi cảnh là sẵn sàng để render với shaders chuyên nghiệp và ánh sáng. Tất cả những cảnh đang chuẩn bị cho V-ray 2.0 với 3dsmax 2010.

  Tất cả được trình bày ám là với hậu kỳ. File PSD được bao gồm. Hệ thống được đề nghị đặc điểm kỹ thuật: Quad Core máy tính với 8GB RAM và hệ thống 64bit Nếu bạn có vấn đề cần lưu hay mở lại hoạt cảnh, bạn cần phải cập nhật PhysX của bạn plug-ins.

  Xem toàn bộ hình ảnh có trong bộ thự viện 3dsmax này qua hình ảnh bên dưới:

  Tài liệu liên quan

  Quảng cáo