• Thư viện 3dsMax EV Interiors Vol.30
  •    Miễn phí  
  • Thư viện 3dsMax EV Interiors Vol.30

  • 18-10-2015
  • 1.450
  • 11704
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

 Thư viện 3dsmax bao gồm 10 phong cách Scandinavian cảnh nội thất đầy đủ kết cấu. Mỗi cảnh là sẵn sàng để render với shaders chuyên nghiệp và ánh sáng. Tất cả những cảnh đang chuẩn bị cho V-ray 2.0 với 3dsmax 2010.

Tất cả được trình bày ám là với hậu kỳ. File PSD được bao gồm. Hệ thống được đề nghị đặc điểm kỹ thuật: Quad Core máy tính với 8GB RAM và hệ thống 64bit Nếu bạn có vấn đề cần lưu hay mở lại hoạt cảnh, bạn cần phải cập nhật PhysX của bạn plug-ins.

Xem toàn bộ hình ảnh có trong bộ thự viện 3dsmax này qua hình ảnh bên dưới:

  Các bài viết Quan Tâm