• Thư viện 3dsMax EV Interiors Vol.28
  •    Miễn phí  
  • Thư viện 3dsMax EV Interiors Vol.28

  • 18-10-2015
  • 263
  • 4940
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

Thư viện 3dsmax này bao gồm 10 hoàn toàn về cảnh nội thất châu Á đã đặt sẵn để render với shaders chuyên nghiệp và ánh sáng.

Tất cả những cảnh đang chuẩn bị cho V-ray 1.5 với 3dsmax 2009. Tất cả được trình bày ám là với hậu kỳ. File PSD được bao gồm. Hệ thống được đề nghị đặc điểm kỹ thuật: Quad Core máy tính với 8GB RAM và hệ thống 64bit Nếu bạn có vấn đề cần lưu hay mở lại hoạt cảnh, bạn cần phải cập nhật PhysX của bạn plug-ins.

Tìm hiểu thêm tại hình ảnh demo bên dưới:

  Các bài viết Quan Tâm