Ctrl+D

Đánh dấu để lưu lại

Tất cả

  SEARCH ITEMS

 • Thư viện Autocad
 • Thư viện 3ds max
 • Thư viện photoshop
 • Thư viện Sketchup
 • Thư viện Lumion
 • Thư viện Revit
 • Thư viện Map
 • Thư viện Vật liệu - HDRI
 • Giáo trình học tập
 • Đồ án kiến trúc
 • Hồ sơ thiết kế
 • Sách - Tạp chí kiến trúc
 • Phần mềm và Plugins
 • Phối cảnh 3D nội thất
 • Phối cảnh 3D ngoại thất

Thư viện 3dsmax gồm 54 model cây bóng mát các loại P38 full dung lượng 8GB

Trang chủ  >   Thư viện 3ds max >   Model Cây cối, Chậu Lọ Hoa

 • Thư viện 3dsmax gồm 54 model cây bóng mát các loại P38 full dung lượng 8GB
 • Có thể quan tâm

  Thư viện 3dsmax gồm 54 model cây bóng mát các loại P38 full dung lượng 8GB

  Tất cả các tệp (* .max) là file V-Ray, các bạn có thể tự động thay thế hàng loạt tất cả các tài liệu tệp (* .max) thành trình kết xuất mà chúng tôi đã hỗ trợ
  Formats: MAX | FBX
  Software | Plugin: 3Ds max 2012 | GrowFX 1.99 sp3 | Forest Pack Pro 5.0 or above
  Renderers: Corona 1.6 | FStorm 1.1.0 | Octane 2.24 | V-Ray 3.2 | Scanline or above
  Total size: 5.9GB
  Forest Library: Yes
  Textures: Yes
  Materials: Yes
  UVW Mapped: Yes
  Full Scenes with lights: Yes ( Mesh | V-Ray only )

  TV-cay_3dsmax_tailieukientruc_1

  TV-cay_3dsmax_tailieukientruc_10

  TV-cay_3dsmax_tailieukientruc_11

  TV-cay_3dsmax_tailieukientruc_12

  TV-cay_3dsmax_tailieukientruc_13

  TV-cay_3dsmax_tailieukientruc_14

  TV-cay_3dsmax_tailieukientruc_15

  TV-cay_3dsmax_tailieukientruc_16

  TV-cay_3dsmax_tailieukientruc_17

  TV-cay_3dsmax_tailieukientruc_18

  TV-cay_3dsmax_tailieukientruc_2

  TV-cay_3dsmax_tailieukientruc_3

  TV-cay_3dsmax_tailieukientruc_4

  TV-cay_3dsmax_tailieukientruc_5

  TV-cay_3dsmax_tailieukientruc_6

  TV-cay_3dsmax_tailieukientruc_7

  TV-cay_3dsmax_tailieukientruc_8

  TV-cay_3dsmax_tailieukientruc_9

  Tài liệu liên quan

  Quảng cáo