Ctrl+D

Đánh dấu để lưu lại

Tất cả

  SEARCH ITEMS

 • Thư viện Autocad
 • Thư viện 3ds max
 • Thư viện photoshop
 • Thư viện Sketchup
 • Thư viện Lumion
 • Thư viện Revit
 • Thư viện Map
 • Thư viện Vật liệu - HDRI
 • Giáo trình học tập
 • Đồ án kiến trúc
 • Hồ sơ thiết kế
 • Sách - Tạp chí kiến trúc
 • Phần mềm và Plugins
 • Phối cảnh 3D nội thất
 • Phối cảnh 3D ngoại thất

Thiết kế nhà phố

Có 186 kết quả

Thiết kế nhà phố

 • Hồ sơ thiết kế Nhà Phố 4 tầng thóp hậu với diện tích 6,2x14,2m 127

  Hồ sơ thiết kế Nhà Phố 4 tầng thóp hậu với diện tích 6,2x14,2m 127

 • Hồ sơ thiết kế nhà phố 5 tầng diện tích 25m2 đầy đủ bản vẽ kiến trúc, kết cấu, điện nước 124

  Hồ sơ thiết kế nhà phố 5 tầng diện tích 25m2 đầy đủ bản vẽ kiến trúc, kết cấu, điện nước 124

 • Hồ sơ Bản vẽ thiết kế sơ bộ nhà phố 7m x12m mẫu 120

  Hồ sơ Bản vẽ thiết kế sơ bộ nhà phố 7m x12m mẫu 120

 • Hồ sơ thiết kế nhà phố 3 tầng 2 mặt tiền diện tích 8x18,3m hiện đại 118 full bản vẽ kiến trúc

  Hồ sơ thiết kế nhà phố 3 tầng 2 mặt tiền diện tích 8x18,3m hiện đại 118 full bản vẽ kiến trúc

 • Hồ sơ thiết kế nhà phố 4 tầng diện tích 4,8x15m hiện đại 117 full bản vẽ kiến trúc

  Hồ sơ thiết kế nhà phố 4 tầng diện tích 4,8x15m hiện đại 117 full bản vẽ kiến trúc

 • Hồ sơ thiết kế nhà phố 4 tầng diện tích 5x18m hiện đại 116 full bản vẽ kiến trúc, kết cấu, điện nước

  Hồ sơ thiết kế nhà phố 4 tầng diện tích 5x18m hiện đại 116 full bản vẽ kiến trúc, kết cấu, điện nước

 • Hồ sơ thiết kế nhà phố 3,5 tầng diện tích 4x18m hiện đại 115 full bản vẽ kiến trúc, kết cấu, điện nước

  Hồ sơ thiết kế nhà phố 3,5 tầng diện tích 4x18m hiện đại 115 full bản vẽ kiến trúc, kết cấu, điện nước

 • Hồ sơ thiết kế nhà phố 6 tầng diện tích 3,96x6,9m hiện đại 114 full bản vẽ kiến trúc

  Hồ sơ thiết kế nhà phố 6 tầng diện tích 3,96x6,9m hiện đại 114 full bản vẽ kiến trúc

 • Hồ sơ thiết kế nhà phố 3,5 tầng diện tích 3,9x12,3m hiện đại 113 full bản vẽ kiến trúc, kết cấu và điện nước

  Hồ sơ thiết kế nhà phố 3,5 tầng diện tích 3,9x12,3m hiện đại 113 full bản vẽ kiến trúc, kết cấu và điện nước

 • Hồ sơ thiết kế thi công nhà phố 4 tầng diện tích 3,9x20m 032

  Hồ sơ thiết kế thi công nhà phố 4 tầng diện tích 3,9x20m 032

 • Hồ sơ thiết kế nhà phố 4,5 tầng diện tích 3,8x16,22m 111 full bản vẽ kiến trúc, kết cấu, điện nước

  Hồ sơ thiết kế nhà phố 4,5 tầng diện tích 3,8x16,22m 111 full bản vẽ kiến trúc, kết cấu, điện nước

 • Hồ sơ thiết kế nhà phố 4 Tầng hiện đại diện tích 4x17m - 109 full kiến trúc, kết cấu

  Hồ sơ thiết kế nhà phố 4 Tầng hiện đại diện tích 4x17m - 109 full kiến trúc, kết cấu

 • Hồ sơ thiết kế sơ bộ nhà phố 3 tầng diện tích 5x14,7m 110

  Hồ sơ thiết kế sơ bộ nhà phố 3 tầng diện tích 5x14,7m 110

 • Hồ sơ thiết kế nhà phố 3 Tầng hiện đại diện tích 4x12,9m - 107 full kiến trúc, kết cấu và điện nước

  Hồ sơ thiết kế nhà phố 3 Tầng hiện đại diện tích 4x12,9m - 107 full kiến trúc, kết cấu và điện nước

 • Hồ sơ thiết kế nhà phố 3 Tầng pháp cổ diện tích 4,5x15m - 106 full kiến trúc, kết cấu, điện nước

  Hồ sơ thiết kế nhà phố 3 Tầng pháp cổ diện tích 4,5x15m - 106 full kiến trúc, kết cấu, điện nước

 • Hồ sơ thiết kế nhà phố 4 Tầng pháp cổ diện tích 4x10m - 105 gồm kiến trúc, điện nước

  Hồ sơ thiết kế nhà phố 4 Tầng pháp cổ diện tích 4x10m - 105 gồm kiến trúc, điện nước

 • Hồ sơ thiết kế nhà phố bằng Revit diện tích 4,7x15m 2 tầng

  Hồ sơ thiết kế nhà phố bằng Revit diện tích 4,7x15m 2 tầng

 • Hồ sơ thiết kế nhà phố 4 Tầng 2 mặt tiền pháp cổ diện tích 4,5x15m - 103

  Hồ sơ thiết kế nhà phố 4 Tầng 2 mặt tiền pháp cổ diện tích 4,5x15m - 103

 • Hồ sơ thiết kế nhà phố 4 Tầng Tân cổ điển pháp cổ diện tích 4,5x12,6m - 102 Sơ bộ

  Hồ sơ thiết kế nhà phố 4 Tầng Tân cổ điển pháp cổ diện tích 4,5x12,6m - 102 Sơ bộ

 • Hồ sơ thiết kế nhà phố 3 tầng diện tích 4,3x16,6m 101 Full kiến trúc

  Hồ sơ thiết kế nhà phố 3 tầng diện tích 4,3x16,6m 101 Full kiến trúc

 • Hồ sơ thiết kế nhà phố 4 tầng diện tích 5x18m 100 Full kiến trúc

  Hồ sơ thiết kế nhà phố 4 tầng diện tích 5x18m 100 Full kiến trúc