Ctrl+D

Đánh dấu để lưu lại

Tất cả

  SEARCH ITEMS

 • Thư viện Autocad
 • Thư viện 3ds max
 • Thư viện photoshop
 • Thư viện Sketchup
 • Thư viện Lumion
 • Thư viện Revit
 • Thư viện Map
 • Thư viện Vật liệu - HDRI
 • Giáo trình học tập
 • Đồ án kiến trúc
 • Hồ sơ thiết kế
 • Sách - Tạp chí kiến trúc
 • Phần mềm và Plugins
 • Phối cảnh 3D nội thất
 • Phối cảnh 3D ngoại thất

Thiết kế nhà phố

Có 185 kết quả

Thiết kế nhà phố

 • Hồ sơ thiết kế thi công nhà phố 2 mặt tiền nhỏ 5 tầng diện tích 3x11m 057

  Hồ sơ thiết kế thi công nhà phố 2 mặt tiền nhỏ 5 tầng diện tích 3x11m 057

 • Hồ sơ thiết kế thi công nhà phố 6 tầng diện tích 4x22m 055 full cả dự toán

  Hồ sơ thiết kế thi công nhà phố 6 tầng diện tích 4x22m 055 full cả dự toán

 • Hồ sơ thiết kế nhà phố 3 tầng diện tích 5x12m 058

  Hồ sơ thiết kế nhà phố 3 tầng diện tích 5x12m 058

 • Hồ sơ thiết kế nhà phố 5 tầng diện tích 5,6x13m 059

  Hồ sơ thiết kế nhà phố 5 tầng diện tích 5,6x13m 059

 • Hồ sơ thiết kế phương án nhà phố 2 tầng diện tích 9x11m 060

  Hồ sơ thiết kế phương án nhà phố 2 tầng diện tích 9x11m 060

 • Hồ sơ thiết kế nhà phố 4 tầng diện tích 5x18,5m 061

  Hồ sơ thiết kế nhà phố 4 tầng diện tích 5x18,5m 061

 • Hồ sơ thiết kế nhà phố 3,5 tầng diện tích 5x15m 062

  Hồ sơ thiết kế nhà phố 3,5 tầng diện tích 5x15m 062

 • Hồ sơ thiết kế nhà phố 8 tầng diện tích 4,4x19m 063

  Hồ sơ thiết kế nhà phố 8 tầng diện tích 4,4x19m 063

 • Hồ sơ thiết kế nhà phố 3 tầng diện tích 5x16,25m 064

  Hồ sơ thiết kế nhà phố 3 tầng diện tích 5x16,25m 064

 • Hồ sơ thiết kế thi công nhà phố 3 tầng diện tích 6,5x12,5m 065

  Hồ sơ thiết kế thi công nhà phố 3 tầng diện tích 6,5x12,5m 065

 • Hồ sơ thiết kế thi công nhà phố 3 tầng diện tích 4x13,5m 066

  Hồ sơ thiết kế thi công nhà phố 3 tầng diện tích 4x13,5m 066

 • Hồ sơ thiết kế nhà phố 3 tầng diện tích 4,5x25m 068

  Hồ sơ thiết kế nhà phố 3 tầng diện tích 4,5x25m 068

 • Hồ sơ thiết kế nhà phố 3 tầng diện tích 7x17m 067

  Hồ sơ thiết kế nhà phố 3 tầng diện tích 7x17m 067

 • Hồ sơ thiết kế thi công nhà phố 3 tầng, diện tích 7,7x12m

  Hồ sơ thiết kế thi công nhà phố 3 tầng, diện tích 7,7x12m

 • Hồ sơ thiết kế thi công Nhà phố 4 tầng, diện tích 4x14m

  Hồ sơ thiết kế thi công Nhà phố 4 tầng, diện tích 4x14m

 • Hồ sơ thiết kế Nhà phố 5 tầng, diện tích 9,8x20m

  Hồ sơ thiết kế Nhà phố 5 tầng, diện tích 9,8x20m

 • Hồ sơ thiết kế Nhà phố 2 tầng, diện tích 11,3x14,2m

  Hồ sơ thiết kế Nhà phố 2 tầng, diện tích 11,3x14,2m

 • Hồ sơ thiết kế Nhà phố 2 tầng, diện tích 5,2x16,5m full Kiến trúc

  Hồ sơ thiết kế Nhà phố 2 tầng, diện tích 5,2x16,5m full Kiến trúc

 • Hồ sơ thiết kế Nhà phố 4 tầng, diện tích 10x20m full Kiến trúc 074

  Hồ sơ thiết kế Nhà phố 4 tầng, diện tích 10x20m full Kiến trúc 074

 • Hồ sơ thiết kế Nhà phố vừa ở và cho thuê 10 tầng diện tích 7,6x16,7m 075

  Hồ sơ thiết kế Nhà phố vừa ở và cho thuê 10 tầng diện tích 7,6x16,7m 075

 • Hồ sơ thiết kế Nhà phố 3 tầng, diện tích 4,1x17m 076

  Hồ sơ thiết kế Nhà phố 3 tầng, diện tích 4,1x17m 076