Ctrl+D

Đánh dấu để lưu lại

Tất cả

  SEARCH ITEMS

 • Thư viện Autocad
 • Thư viện 3ds max
 • Thư viện photoshop
 • Thư viện Sketchup
 • Thư viện Lumion
 • Thư viện Revit
 • Thư viện Map
 • Thư viện Vật liệu - HDRI
 • Giáo trình học tập
 • Đồ án kiến trúc
 • Hồ sơ thiết kế
 • Sách - Tạp chí kiến trúc
 • Phần mềm và Plugins
 • Phối cảnh 3D nội thất
 • Phối cảnh 3D ngoại thất

Thiết kế nhà phố

Có 186 kết quả

Thiết kế nhà phố

 • Hồ sơ thiết kế nhà phố 3 tầng diện tích 6,3x23m 099 Full kiến trúc

  Hồ sơ thiết kế nhà phố 3 tầng diện tích 6,3x23m 099 Full kiến trúc

 • Hồ sơ thiết kế nhà phố 4 tầng diện tích 7,5x18,7m 098 tân cổ điển Full kiến trúc

  Hồ sơ thiết kế nhà phố 4 tầng diện tích 7,5x18,7m 098 tân cổ điển Full kiến trúc

 • Hồ sơ thiết kế nhà phố 3 tầng diện tích 5x32m 097 Full kiến trúc

  Hồ sơ thiết kế nhà phố 3 tầng diện tích 5x32m 097 Full kiến trúc

 • Hồ sơ thiết kế nhà phố 3 tầng diện tích 6,5x19m 096 Full kiến trúc

  Hồ sơ thiết kế nhà phố 3 tầng diện tích 6,5x19m 096 Full kiến trúc

 • Hồ sơ thiết kế nhà phố 3 tầng diện tích 6x16m 095 Full kiến trúc, kết cấu

  Hồ sơ thiết kế nhà phố 3 tầng diện tích 6x16m 095 Full kiến trúc, kết cấu

 • Hồ sơ thiết kế nhà phố 4 tầng diện tích 4,5x18m 092 Full kiến trúc, kết cấu và điện nước

  Hồ sơ thiết kế nhà phố 4 tầng diện tích 4,5x18m 092 Full kiến trúc, kết cấu và điện nước

 • Hồ sơ thiết kế nhà phố 3 tầng diện tích 6x15,2m 090 Full kiến trúc

  Hồ sơ thiết kế nhà phố 3 tầng diện tích 6x15,2m 090 Full kiến trúc

 • Hồ sơ thiết kế thi công nội thất nhà phố Mẫu 001 đầy đủ nhất

  Hồ sơ thiết kế thi công nội thất nhà phố Mẫu 001 đầy đủ nhất

 • Sence House 00005 - Sketchup Nhà phố 2 tầng

  Sence House 00005 - Sketchup Nhà phố 2 tầng

 • Sence House 00004 - Sketchup Nhà phố Hiện đại

  Sence House 00004 - Sketchup Nhà phố Hiện đại

 • Sence House 00002 - Nhà phố Hiện đại

  Sence House 00002 - Nhà phố Hiện đại

 • Sence House 00001 - Nhà phố Hiện đại

  Sence House 00001 - Nhà phố Hiện đại

 • Sence House 00001 - Nhà phố Tân cổ điển

  Sence House 00001 - Nhà phố Tân cổ điển

 • Hồ sơ thiết kế nhà phố 4 tầng diện tích 5x17,5m 089 Full kiến trúc

  Hồ sơ thiết kế nhà phố 4 tầng diện tích 5x17,5m 089 Full kiến trúc

 • Hồ sơ thiết kế nhà phố 3 tầng diện tích 5x20m 088 Full kiến trúc

  Hồ sơ thiết kế nhà phố 3 tầng diện tích 5x20m 088 Full kiến trúc

 • Hồ sơ thiết kế nhà phố lệch tầng 3 tầng diện tích 5x15m 087

  Hồ sơ thiết kế nhà phố lệch tầng 3 tầng diện tích 5x15m 087

 • Hồ sơ thiết kế nhà phố 5 tầng diện tích 2,8x15m 048

  Hồ sơ thiết kế nhà phố 5 tầng diện tích 2,8x15m 048

 • Hồ sơ thiết kế nhà phố 3 tầng diện tích 4x12m 025

  Hồ sơ thiết kế nhà phố 3 tầng diện tích 4x12m 025

 • Hồ sơ thiết kế nhà phố 6 tầng diện tích 4x22m 026

  Hồ sơ thiết kế nhà phố 6 tầng diện tích 4x22m 026

 • Hồ sơ thiết kế nhà phố 5 tầng diện tích 3.4x20m 027

  Hồ sơ thiết kế nhà phố 5 tầng diện tích 3.4x20m 027

 • Hồ sơ thiết kế nhà phố 2 tầng diện tích 5x12m 028

  Hồ sơ thiết kế nhà phố 2 tầng diện tích 5x12m 028