Ctrl+D

Đánh dấu để lưu lại

Tất cả

  SEARCH ITEMS

 • Thư viện Autocad
 • Thư viện 3ds max
 • Thư viện photoshop
 • Thư viện Sketchup
 • Thư viện Lumion
 • Thư viện Revit
 • Thư viện Map
 • Thư viện Vật liệu - HDRI
 • Giáo trình học tập
 • Đồ án kiến trúc
 • Hồ sơ thiết kế
 • Sách - Tạp chí kiến trúc
 • Phần mềm và Plugins
 • Phối cảnh 3D nội thất
 • Phối cảnh 3D ngoại thất

Thiết kế nhà phố

Có 186 kết quả

Thiết kế nhà phố

 • Hồ sơ thiết kế Nhà phố 3 tầng, diện tích 4,1x17m 076

  Hồ sơ thiết kế Nhà phố 3 tầng, diện tích 4,1x17m 076

 • Hồ sơ thiết kế thi công nhà phố 3 tầng diện tích 5x20m 077

  Hồ sơ thiết kế thi công nhà phố 3 tầng diện tích 5x20m 077

 • Hồ sơ thiết kế nhà phố 7 tầng có thang máy diện tích 6x15m 078

  Hồ sơ thiết kế nhà phố 7 tầng có thang máy diện tích 6x15m 078

 • Hồ sơ thiết kế nhà phố 4 tầng Tân cổ điển diện tích 5x20m 079

  Hồ sơ thiết kế nhà phố 4 tầng Tân cổ điển diện tích 5x20m 079

 • Hồ sơ thiết kế nhà phố 6 tầng diện tích 4,8x17,6m full kiến trúc, kết cấu, điện nước 081

  Hồ sơ thiết kế nhà phố 6 tầng diện tích 4,8x17,6m full kiến trúc, kết cấu, điện nước 081

 • Hồ sơ thiết kế nhà phố 4 tầng diện tích 6x15m 024

  Hồ sơ thiết kế nhà phố 4 tầng diện tích 6x15m 024

 • Hồ sơ thiết kế nhà phố 4 tầng diện tích 9x18m 023

  Hồ sơ thiết kế nhà phố 4 tầng diện tích 9x18m 023

 • Hồ sơ thiết kế nhà phố liền kề 4 tầng diện tích 4,3x17m 022

  Hồ sơ thiết kế nhà phố liền kề 4 tầng diện tích 4,3x17m 022

 • Hồ sơ thiết kế nhà phố 3 tầng diện tích 9x20m 021

  Hồ sơ thiết kế nhà phố 3 tầng diện tích 9x20m 021

 • Hồ sơ thiết kế thi công nhà phố 4 tầng diện tích 5,7x7m 020

  Hồ sơ thiết kế thi công nhà phố 4 tầng diện tích 5,7x7m 020

 • Hồ sơ thiết kế nhà phố 4 tầng diện tích 4,1x16,5m 019

  Hồ sơ thiết kế nhà phố 4 tầng diện tích 4,1x16,5m 019

 • Hồ sơ thiết kế thi công nhà phố 5 tầng diện tích 5x12m 018

  Hồ sơ thiết kế thi công nhà phố 5 tầng diện tích 5x12m 018

 • Hồ sơ thiết kế thi nhà phố 5 tầng 6x12,5m - 017

  Hồ sơ thiết kế thi nhà phố 5 tầng 6x12,5m - 017

 • Hồ sơ thiết kế thi công nhà phố lệch tầng 6x16m - 013

  Hồ sơ thiết kế thi công nhà phố lệch tầng 6x16m - 013

 • Hồ sơ thiết kế nhà phố lệch tầng 4x16m - 012

  Hồ sơ thiết kế nhà phố lệch tầng 4x16m - 012

 • Hồ sơ thiết kế nhà phố 2 tầng 6x9m - 011

  Hồ sơ thiết kế nhà phố 2 tầng 6x9m - 011

 • Hồ sơ thiết kế thi công nhà phố 4 tầng 5x18.8m - 010

  Hồ sơ thiết kế thi công nhà phố 4 tầng 5x18.8m - 010

 • Hồ sơ thiết kế thi công nhà phố 3 tầng 5x25m - 009

  Hồ sơ thiết kế thi công nhà phố 3 tầng 5x25m - 009

 • Hồ sơ thiết kế thi công nhà phố 3 tầng 9x11m - 008

  Hồ sơ thiết kế thi công nhà phố 3 tầng 9x11m - 008

 • Hồ sơ thiết kế nhà liền kề 4 tầng diện tích 4x14m - 006

  Hồ sơ thiết kế nhà liền kề 4 tầng diện tích 4x14m - 006

 • Hồ sơ thiết kế nhà liền kề 4 tầng diện tích 5x20m - 005

  Hồ sơ thiết kế nhà liền kề 4 tầng diện tích 5x20m - 005