Ctrl+D

Đánh dấu để lưu lại

Tất cả

  SEARCH ITEMS

 • Thư viện Autocad
 • Thư viện 3ds max
 • Thư viện photoshop
 • Thư viện Sketchup
 • Thư viện Lumion
 • Thư viện Revit
 • Thư viện Map
 • Thư viện Vật liệu - HDRI
 • Giáo trình học tập
 • Đồ án kiến trúc
 • Hồ sơ thiết kế
 • Sách - Tạp chí kiến trúc
 • Phần mềm và Plugins
 • Phối cảnh 3D nội thất
 • Phối cảnh 3D ngoại thất

Thiết kế nhà phố

Có 185 kết quả

Thiết kế nhà phố

 • Hồ sơ thiết kế nhà phố 4 tầng diện tích 4x15m 029

  Hồ sơ thiết kế nhà phố 4 tầng diện tích 4x15m 029

 • Hồ sơ thiết kế thi công nhà phố 5 tầng diện tích 4,5x12m 031

  Hồ sơ thiết kế thi công nhà phố 5 tầng diện tích 4,5x12m 031

 • Hồ sơ thiết kế thi công nhà phố 4 tầng diện tích 5,2x15m 034

  Hồ sơ thiết kế thi công nhà phố 4 tầng diện tích 5,2x15m 034

 • Hồ sơ thiết kế thi công nhà phố 3 tầng diện tích 5,5x16m 033

  Hồ sơ thiết kế thi công nhà phố 3 tầng diện tích 5,5x16m 033

 • Hồ sơ thiết kế thi công nhà phố 3 tầng 6x20m - 035

  Hồ sơ thiết kế thi công nhà phố 3 tầng 6x20m - 035

 • Hồ sơ thiết kế nhà phố 4 tầng 8x20m - 037

  Hồ sơ thiết kế nhà phố 4 tầng 8x20m - 037

 • Hồ sơ thiết kế nhà phố 3 tầng 5x15m - 038

  Hồ sơ thiết kế nhà phố 3 tầng 5x15m - 038

 • Hồ sơ thiết kế nhà phố 3 tầng 4x16m - 039

  Hồ sơ thiết kế nhà phố 3 tầng 4x16m - 039

 • Hồ sơ thiết kế nhà phố 3 tầng diện tích 6x15m 040

  Hồ sơ thiết kế nhà phố 3 tầng diện tích 6x15m 040

 • Hồ sơ thiết kế nhà phố 2 mặt tiền 4 tầng diện tích 6x16m 041

  Hồ sơ thiết kế nhà phố 2 mặt tiền 4 tầng diện tích 6x16m 041

 • Hồ sơ thiết kế nhà phố 4 tầng diện tích 6,1x13,2m 042 hiện đại

  Hồ sơ thiết kế nhà phố 4 tầng diện tích 6,1x13,2m 042 hiện đại

 • Hồ sơ thiết kế nhà phố 4 tầng diện tích 4x10m 044

  Hồ sơ thiết kế nhà phố 4 tầng diện tích 4x10m 044

 • Hồ sơ thiết kế thi công nhà phố 4 tầng diện tích 5,5x11,6m 045 ( Kiến trúc, kết cấu, điện nước)

  Hồ sơ thiết kế thi công nhà phố 4 tầng diện tích 5,5x11,6m 045 ( Kiến trúc, kết cấu, điện nước)

 • Hồ sơ thiết kế nhà phố 2 mặt tiền 3 tầng diện tích 7x14,6m 046

  Hồ sơ thiết kế nhà phố 2 mặt tiền 3 tầng diện tích 7x14,6m 046

 • Hồ sơ thiết kế nhà phố 5 tầng diện tích 4x11m 049

  Hồ sơ thiết kế nhà phố 5 tầng diện tích 4x11m 049

 • Hồ sơ thiết kế thi công nhà phố 4 tầng diện tích 5x20m 050

  Hồ sơ thiết kế thi công nhà phố 4 tầng diện tích 5x20m 050

 • Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công nhà phố 2 tầng 7x25m 051

  Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công nhà phố 2 tầng 7x25m 051

 • Hồ sơ thiết kế thi công nhà phố 3 tầng diện tích 4,6x11m 054

  Hồ sơ thiết kế thi công nhà phố 3 tầng diện tích 4,6x11m 054

 • Hồ sơ thiết kế nhà phố 3 tầng diện tích 4,6x17,5m 053

  Hồ sơ thiết kế nhà phố 3 tầng diện tích 4,6x17,5m 053

 • Hồ sơ thiết kế thi công nhà phố 3 tầng diện tích 5x20m 052

  Hồ sơ thiết kế thi công nhà phố 3 tầng diện tích 5x20m 052

 • Hồ sơ thiết kế thi công nhà phố 5 tầng diện tích 5x12m 056

  Hồ sơ thiết kế thi công nhà phố 5 tầng diện tích 5x12m 056